Sharing the Burden. Fighting Injustice. Bringing Hope.

Speakeasy New Logo (Transparent)

029 2045 3111

Telephone 3
Menu-Pointer logo_bi_cmyk_white

Living in Llanedeyrn or Pentwyn?

Worried about debt?

Confused by welfare benefits?

Struggling to manage your money?

We can help.

Independent and professional legal advice.

Free of charge.

We can help.

Byw yn Llanedern neu Pentwyn?

Poeni am ddyled?

Wedi drysu gan fudd-daliadau lles?

Brwydro i reoli dy bres?

Gallwn ni helpu.

East Cardiff Financial Inclusion Project

Click here for more details

Now Open!

Prosiect Cynhwysiant Ariannol Dwyrain Caerdydd

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Ar Agor Nawr!